شمس آباد نیوز : معلمانی که ۶ماه حقوق نگرفته اند/ فقر درمدارس غیردولتی مناطق محروم

شمس آباد نیوز : معلمانی که ۶ماه حقوق نگرفته اند/ فقر درمدارس غیردولتی مناطق محروم

در حالیکه کمتر از یک ماه به بازگشایی مدارس مانده است اما هنوز نیروهای خرید خدمات آموزشی حقوق سال تحصیلی گذشته را دریافت نکرده اند.به گزارش بام ایران خبر به نقل از خبرگزاری مهر؛ منطقه که محروم باشد. همه چیز موازی هم محروم...