شمس آباد نیوز : مدبر: ۵۶۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی سال گذشته ما بود

شمس آباد نیوز : مدبر: ۵۶۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی سال گذشته ما بود

به گزارش خبرنگار ورزشی شمس آباد، نشست خبری مصطفی مدبر، رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی صبح امروز در ورزشگاه یکصدهزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد. * عمده بدهی‌ها را صفر کردیم وی در ابتدای این نشست خبری با اشاره به...