شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۵عامل شکست روحانی از نگاه المانیتور

شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۵عامل شکست روحانی از نگاه المانیتور

به گزارش شمس آباد به نقل ازمشرق،  رسانه های جهان عرب در ادامه رصد انتخابات ریاست جمهوری در ایران آخرین تحلیل ها و تفسیرهای خود را از شانس های پیروزی در این انتخابات ارائه دادند که وجه مشترک در تمامی آنها عدم در نظر بردن...