شمس آباد نیوز : شمس آباد – ضرورت توقف سیاست ۴۰ساله اسلام‌آباد در قبال کابل/انفجار اخیر چه پیامی داشت؟

شمس آباد نیوز : شمس آباد – ضرورت توقف سیاست ۴۰ساله اسلام‌آباد در قبال کابل/انفجار اخیر چه پیامی داشت؟

به گزارش دفتر منطقه‌ای شمس آباد، «افراسیاب ختک» سناتور بازنشسته و کارشناس سیاسی پاکستان در روزنامه «نیشن» نوشت: دلیل اصلی بحران کنونی افغانستان دخالت کشورهای دوست و همسایه در امور داخلی این کشور است.وی افزود: برخی از...