شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۴رویکرد شهرداری تهران برای مدیریت ترافیک پایتخت

شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۴رویکرد شهرداری تهران برای مدیریت ترافیک پایتخت

به گزارش شمس آباد، مازیار حسینی صبح امروز در شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندس حمل ونقل و ترافیک با تاکید بر اینکه مهمترین رویداد علمی و بین‌المللی در حوزه ترافیک امروز در کشور درحال برگزاری است، گفت: از زحمات مهندس...