شمس آباد نیوز : سالگرد جنگ ۳۳روزه؛ روز سی و دوم… لبنان در آستانه پیروزی تاریخی – شمس آباد

شمس آباد نیوز : سالگرد جنگ ۳۳روزه؛ روز سی و دوم… لبنان در آستانه پیروزی تاریخی – شمس آباد

به گزارش گروه بین‌الملل شمس آباد، در سی و دومین روز تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان در سال ۲۰۰۶ میلادی، نیروهای مقاومت بیش از ۴۰ دستگاه تانک مرکاوا نسل ۴ رژیم صهیونیستی را منهدم کردند و این تانک‌ها به تابوتی از آهن گداخته...