اجتماعی : شمس آباد – ۳۲۷ هزار کودک محروم از تحصیل در پایتخت

اجتماعی : شمس آباد – ۳۲۷ هزار کودک محروم از تحصیل در پایتخت

به گزارش شمس آباد به نقل از شمس آباد، تا چند روز دیگر مهر می‌آید و کوچه پس کوچه‌های شهر پُر می‌شود از مهر کودکانه و حس و حال مدرسه و هم‌شاگردی‌ها.خانواده‌ها نیز هفته پایانی شهریور، در تکاپوی خرید ملزومات مورد نیاز...