شمس آباد نیوز : شمس آباد – مدت حکومت امام مهدی(عج)، از ۵ تا ۳۰۹ سال

شمس آباد نیوز : شمس آباد – مدت حکومت امام مهدی(عج)، از ۵ تا ۳۰۹ سال

به گزارش شمس آباد، در این نوشتار، ابتدا زمان‏‌های ذکر شده با اشاره به حدیثی که آن زمان را بیان کرده، می‌آوریم، سپس به بیان دیدگاه‏‌های ارائه شده و ارزیابی آن‌ها می‌پردازیم. در اخبار و احادیث اسلامی، زمان های متفاوتی...