شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۲۸سال تلألؤ خورشید روشنایى بخش انقلاب

شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۲۸سال تلألؤ خورشید روشنایى بخش انقلاب

به گزارش شمس آباد، آیت‌الله العظمى بهاءالدینى(رضوان الله علیه) می‌گفت: از همان زمان، رهبرى را در آقاى خامنه‌اى مى‌دیدم، چراکه ایشان ذخیره الهى براى بعد از امام بوده است. باید او را در اهدافش یارى کنیم. انقلاب اسلامى...