شمس آباد نیوز : کمیته پنج نفره، ۲۸دی را زمان سازی آب زاینده رود پیشنهاد داد » پایگاه خبری تحلیلی بروجن سلام

شمس آباد نیوز : کمیته پنج نفره، ۲۸دی را زمان سازی آب زاینده رود پیشنهاد داد » پایگاه خبری تحلیلی بروجن سلام

مدیر صنف کشاورزان استان اصفهان گفت: کمیته پنج نفره ، ۲۸ دی را به عنوان زمان سازی آب زاینده رود برای انجام کشت پائیزه دوم به شورای هماهنگی زاینده رود پیشنهاد داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بروجن سلام ، کمیته...