شمس آباد نیوز : شمس آباد – دستگیری ۲۷عضو فرقه «عرفان حلقه» در مشهد

شمس آباد نیوز : شمس آباد – دستگیری ۲۷عضو فرقه «عرفان حلقه» در مشهد

به گزارش شمس آباد به نقل از شهرآرا، پروندۀ محمد‌علی طاهری، پایه‌گذار فرقۀ منحرف موسوم به «عرفان حلقه»، در حالی از سال ۱۳۸۹ تاکنون از سوی دستگاه قضا در حال پیگیری است که با توجه روشنگری‌های رسانه‌ها و معرفی روش‌های...