شمس آباد نیوز : شمس آباد – فعالیت ۲۶۰ کانال تلویزیونی برعلیه هویت ایرانی

شمس آباد نیوز : شمس آباد – فعالیت ۲۶۰ کانال تلویزیونی برعلیه هویت ایرانی

به گزارش شمس آباد، رییس سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران گفت: تعداد شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای که برعلیه فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی فعالیت می کنند از مرز ۲۶۰ کانال عبور کرده است.    علی عسکری  پنج شنبه شب در...