شمس آباد نیوز : شمس آباد – فروش کرسی‌های ۲۴۰میلیونی‌شورا به‌قیمت ۲میلیارد

شمس آباد نیوز : شمس آباد – فروش کرسی‌های ۲۴۰میلیونی‌شورا به‌قیمت ۲میلیارد

به گزارش شمس آباد؛ حقوق اعضای شورای اسلامی شهر تهران بر اساس حق الجلسه است. سال گذشته اعضای شورای شهر تهران اعلام کردند که بین ۴/۵ میلیون تا ۵ میلیون تومان در ماه از شورا حقوق دریافت می‌کنند. به طور متوسط در ۴ سال فعالیت هر...