شمس آباد نیوز : تجلیل از ۲۳۱ دانش‌آموز برگزیده مسابقه نور – شمس آباد

شمس آباد نیوز : تجلیل از ۲۳۱ دانش‌آموز برگزیده مسابقه نور – شمس آباد

به گزارش گروه اجتماعی شمس آباد پویا؛ مهدی صفاری‌نیا، دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی(ص)  در نشست خبری مسابقه دانش‌آموزی نور؛ گرامیداشت پروفسور جکی یینگ در محل معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه مسابقه دانش‌آموزی...