شمس آباد نیوز : پدرم سَمبُل تعزیه‌خوانی و مداحی اهل بیت بود/ سلطان آواز ایران سال ۴۲ شبی ۲۲۵۰ تومان می‌گرفت

شمس آباد نیوز : پدرم سَمبُل تعزیه‌خوانی و مداحی اهل بیت بود/ سلطان آواز ایران سال ۴۲ شبی ۲۲۵۰ تومان می‌گرفت

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های شمس آباد، دهه‌ی ۴۰، ۵۰، ۶۰ و حتی هفتادی‌ها هم او را می‌شناسند. دهه‌ی هشتادی‌ها هم حتی نامش را شنیده‌اند. مگر می‌شود دوران بعد از انقلاب اسلامی را زندگی کرده باشی و او و صدایش را نشناسی....