شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۲۰۳۰،تثبیت سلطه بیگانه یا سندی بی طرفانه؟

شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۲۰۳۰،تثبیت سلطه بیگانه یا سندی بی طرفانه؟

به گزارش شمس آباد؛ ماجرای سند ۲۰۳۰ همچنان ادامه دارد حتی بعد از اینکه به گفته کبگانیان عضو شورای انقلاب فرهنگی اعلام کرد:اجرای مبحث آموزشی سند ۲۰۳۰ متوقف شد و دیگر به مصوبه شورا نیز نیازی نیست، زیرا دستور رهبر انقلاب...