شمس آباد نیوز : شمس آباد – سند ۲۰۳۰؛از مفاهیم مبهم تا مغایرت فرهنگی

شمس آباد نیوز : شمس آباد – سند ۲۰۳۰؛از مفاهیم مبهم تا مغایرت فرهنگی

به گزارش شمس آباد به نقل از روزنامه خراسان، در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۹۴)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ که ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی دارد برای اقدام عملی همه کشورها در راستای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل...