شمس آباد نیوز : شمس آباد – آقای‌روحانی، ۲میلیون‌رأی خود را از دست‌رفته‌بدانید

شمس آباد نیوز : شمس آباد – آقای‌روحانی، ۲میلیون‌رأی خود را از دست‌رفته‌بدانید

به گزارش شمس آباد به نقل از شمس آباد؛ سپرده گذاران کاسپین که چند ماهیست امکان دریافت سپرده هایشان از این موسسه را ندارند یک بار دیگر در نامه به رئیس جمهور اعتراض خود را از وضعیت بوجود آمده برایشان که حاصل بی تدبیری بانک...