شمس آباد نیوز : شمس آباد – تحلیل حادثه‌تروریستی‌تهران از ۲منظر داخلی‌وخارجی

شمس آباد نیوز : شمس آباد – تحلیل حادثه‌تروریستی‌تهران از ۲منظر داخلی‌وخارجی

به گزارش شمس آباد؛ وقوع این حادثه کور تروریستی شاید یکی از بزرگترین آرزوهای چند ماه و بلکه چند سال اخیر دشمنان انقلاب و رسانه های معاند جمهوری اسلامی بود تا آنها هم بالاخره بتوانند تیتر بزنند: در تهران هم عملیات تروریستی...