شمس آباد نیوز : با متخلفان و حضور غیرقانونی افراد ۲شغله در فوتبال مقابله کنید

شمس آباد نیوز : با متخلفان و حضور غیرقانونی افراد ۲شغله در فوتبال مقابله کنید

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های شمس آباد، شمس آباد نوشت: جمعی از دانشجویان عدالتخواه تربیت بدنی در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار برخورد با ۲ شغله های اکنون در فوتبال ایران شدند.   محضر مبارک حضرت آیت الله...