شمس آباد نیوز : شمس آباد – موضوع حمل ونقل در تهران موضوع اولویت اصلی ما بود/ سیاست‌زده‌ها صحبت از شهر سوخته می‌کنند/ شهرداری ۱۹هزار میلیارد از دولت طلبکار است

شمس آباد نیوز : شمس آباد – موضوع حمل ونقل در تهران موضوع اولویت اصلی ما بود/ سیاست‌زده‌ها صحبت از شهر سوخته می‌کنند/ شهرداری ۱۹هزار میلیارد از دولت طلبکار است

، دکتر محمد باقر قالیباف با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سوالاتی در خصوص عمکرد ۱۲ ساله شهرداری تهران پاسخ گفت. او در این برنامه گفت: ذر سال ۸۴ که من توفیق خدمت پیدا کردم دو خط مترو به صورت ناقص اجرا شده بود. در مجموع ما...