شمس آباد نیوز : به بهانه بازنشر سریالی گله‌مندی اساتید فلسفه در ایران معاصر ۱۷۵۰ متر فوتبالی یا ۲ متر فلسفی

شمس آباد نیوز : به بهانه بازنشر سریالی گله‌مندی اساتید فلسفه در ایران معاصر ۱۷۵۰ متر فوتبالی یا ۲ متر فلسفی

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های شمس آباد، فرهیختگان آنلاین نوشت: نزدیک سه سال پیش و قبل از جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل بیژن عبدالکریمی در ویدئویی که برای سایت سیما فکر تهیه شده بود از فوتبال صحبت کرد و با نگاهی پدیدارشناسانه به...