شمس آباد نیوز : شمس آباد – طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی عضویت وزیر در هیئت مدیره شرکت خصوصی ممنوع است

شمس آباد نیوز : شمس آباد – طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی عضویت وزیر در هیئت مدیره شرکت خصوصی ممنوع است

به گزارش خبرنگار اجتماعی شمس آباد، فعالیت اقتصادی برخی وزاری کابینه یازدهم از موضوعات خبرساز هفته‌های اخیر بود هر چند پیش از این نیز فعالیت اقتصادی برخی دیگر از وزرا سوالات متعددی را برای افکار عمومی جامعه ایجاد...