شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۱۲۴ فروند هواپیمای ایرانی لنگ قطعات یدکی!

شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۱۲۴ فروند هواپیمای ایرانی لنگ قطعات یدکی!

به گزارش شمس آباد به نقل از نسیم، نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد که در حال موجود، دست کم ۱۲۴ فروند از ۲۹۸ فروند هواپیمای موجود در شبکه حمل و نقل هوایی کشور، زمینگیر بوده و غیرفعال است.با استناد به این آمار می‌توان گفت که فقط...