شمس آباد نیوز : شمس آباد – فعالیت ۱۲میلیون کارگر با قرارداد موقت

شمس آباد نیوز : شمس آباد – فعالیت ۱۲میلیون کارگر با قرارداد موقت

به گزارش شمس آباد؛ فتح الله بیات با اشاره به وضعیت نابسامان قراردادهای کار گفت: در حال اماده بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت می کنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی...