شمس آباد نیوز : انتخاب ۱۰۱ بیمارستان برای ارایه خدمات بین‌المللی

شمس آباد نیوز : انتخاب ۱۰۱ بیمارستان برای ارایه خدمات بین‌المللی

کارشناس گردشگری سلامت وزارت بهداشت گفت: آسیب‌شناسی‌هایی صورت گرفت که اشاره می‌دهد بازای نامتعادل واسطه، ضعف قوانین، عدم پاسخگویی، ضعف اطلاع رسانی و مشکلات بین‌المللی از آسیب‌های گردشگری سلامت به شمار می‌روند.به...