شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۱۰تفاوت کمتر گفته‌شده امام با روحانیون دیگر

شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۱۰تفاوت کمتر گفته‌شده امام با روحانیون دیگر

به گزارش شمس آباد، مهرداد خدیر با این مقدمه در «عصر ایران» نوشت: تأکید بر تفاوت‌ها و تمایزها به معنی انکارِ خاستگاه و تعلق اصلی نیست. کما اینکه وقتی می‌گوییم «حافظ» با شاعران دیگر متفاوت بود «شاعر» بودن او به مثابه یک...