شمس آباد نیوز : شمس آباد – کودتایی با آینده‌ای نامعلوم

شمس آباد نیوز : شمس آباد – کودتایی با آینده‌ای نامعلوم

به گزارش شمس آباد؛ سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه آل‌سعود، روز چهارشنبه گذشته حکمی را صادر کرد که بسیاری از مدت‌ها پیش انتظار شنیدن آن را داشتند. او با این حکم‌محمد‌بن نایف را از مقام ولیعهدی برکنار کرد و پسرش، محمد بن...