شمس آباد نیوز : تاکتیک انتخاباتی اصلاح طلبان – شمس آباد

شمس آباد نیوز : تاکتیک انتخاباتی اصلاح طلبان – شمس آباد

شمس آباد، بالاخره پس از ماهها کش و قوس و نشست و برخاست اصلاح‌طلبان برای چگونگی ورود به انتخابات با توجه به کارنامه خالی و عملکرد ناموفق رئیس‌جمهور مورد حمایتشان ، با واژه‌سازی‌هایی نظیر «نامزد ضربه گیر»،«نامزد...