شمس آباد نیوز : شمس آباد – دستمال‌هایی که زیر درخت آلبالوی کودکی گم شد

شمس آباد نیوز : شمس آباد – دستمال‌هایی که زیر درخت آلبالوی کودکی گم شد

به گزارش شمس آباد، صدای هیاهوی بچه‌ها از کوچه به گوش می‌رسد. چه هیجانی در پس این همه نزاع وجود دارد. صدای بچه‌های محل مرا به سمت پنجره مشرف به کوچه می‌کشاند. پرده را کنار می‌زنم و محو تماشای بازی بچه‌ها می‌شوم. دارند...