استان چهار مهال و بختیاری : ایران بهشت زبان‌شناسی تاریخی است

استان چهار مهال و بختیاری : ایران بهشت زبان‌شناسی تاریخی است

پژوهشگر برجسته ایرانی در زبان و ادبیان پارسی با بیان اینکه ایران بهشت زبان‌شناسی تاریخی است، گفت: در جغرافیای کنونی دو همسایه با یکدیگر با زبان و گویش متفاوت سخن می‌گویند که متفاوت بودن تیره‌ها و فرهنگ‌ها...