شمس آباد نیوز : یادداشت مهمان/ «اسن اوسوب علیف» دستاوردهای روسیه از راهبردهای تازه ازبکستان

شمس آباد نیوز : یادداشت مهمان/ «اسن اوسوب علیف» دستاوردهای روسیه از راهبردهای تازه ازبکستان

«اسن اوسوب علیف» کارشناس سیاسی قرقیز در یادداشت اختصاصی که در اختیار خبرنگار شمس آباد در دوشنبه قرار داده است به سفر رئیس جمهور ازبکستان به کشورهای آسیای مرکزی و پس از آن به روسیه پرداخته است. در این یادداشت آمده است: پس...