استان چهار مهال و بختیاری : خریدکالای ایرانی راه شکوفایی اقتصادی کشور

استان چهار مهال و بختیاری : خریدکالای ایرانی راه شکوفایی اقتصادی کشور

مردم کشورباحمایت وخریدکالاهای ایرانی ازتولیدکنندگان داخلی،منجر به خروج از رکود می شوند . به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزچهارمحال وبختیاری، نماینده ولی فقیه دراستان در خطبه های نماز جمعه این هفته...