اقتصادی : شمس آباد – ابهام ۱۸ میلیارد دلاری کرسنت از کجا آمد؟