اجتماعی : شمس آباد – ​بازماندگان حادثه کشتی سانچی چه می‌گویند؟

اجتماعی : شمس آباد – ​بازماندگان حادثه کشتی سانچی چه می‌گویند؟

به گزارش شمس آباد به نقل از نامه نیوز، الیا محتشمی همسر شهید فرید محبی مهندس ارشد نفتکش سانچی می گوید: چرا نباید در این مراسم که از آن به نام مجلس باشکوه ملی برای شهدای نفتکش سانچی یاد شده یک زن عالی رتبه سیاسی -دولتی حضور...