اقتصادی : شمس آباد – شناسایی بدمصرف‌های برق در کشور

اقتصادی : شمس آباد – شناسایی بدمصرف‌های برق در کشور

 از سوی دیگر بهمن سال ۹۶ بود که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی اخطار داد که بدمصرفی خود را با ۲ روش «تامین ۲۰ درصد برق مصرفی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر» و «کاهش مصرف ۱۰ درصدی برق...