استان چهار مهال و بختیاری : مراتع چهارمحال و بختیاری قربانی کوچ زودهنگام

استان چهار مهال و بختیاری : مراتع چهارمحال و بختیاری قربانی کوچ زودهنگام

شکل ارتفاعات، ‌میزان نزولات جوی و ارتفاع از سطح دریا و آب و هوای متنوع استان، چشم انداز بکر و متنوعی را فراهم آورده است. جمعیت استان چهارمحال و بختیاری بر اساس آخرین سرشماری افزون بر ۹۷۰هزار نفر است؛ بیش از نیمی از این...