شمس آباد نیوز : مشتریان ما چه می‌خواهند؟

شمس آباد نیوز : مشتریان ما چه می‌خواهند؟

باید بدانیم که مشتریان امروزه انتظاری فراتر از دریافت محصول و خدمت باکیفیت از شرکت دارند. با تکیه بر تجزیه و تحلیل‌های پیشرفته در اصول اولیه تعامل با مشتری و مراحل ضروری برای بازطراحی کسب‌وکار در یک مدل مشتری-محور و...