شمس آباد نیوز : والیبال ایران از دیوار چین گذشت

شمس آباد نیوز : والیبال ایران از دیوار چین گذشت

دلاورمردان تیم والیبال ایران با شایستگی هر چه تمام تر طی یک رقابت نفس گیر با نتیجه ۳ بر ۲ بر تیم قدرتمند چین چیره شدند. دلاورمردان تیم والیبال ایران با شایستگی هر چه تمام تر طی یک رقابت نفس گیر با نتیجه ۳ بر ۲ بر تیم...