به گزارش شمس آباد و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، «لیگ ملت‌های والیبال» یکی از رویدادهای مهم سال ۲۰۱۸ والیبال است که در دو گروه مردان و زنان برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران به همراه ۱۵ تیم دیگر در گروه مردان این رقابت‌ها شرکت می‌کند.‌

مرحله مقدماتی لیگ ملت های والیبال سال ۲۰۱۸ مردان در مدت پنج هفته در ۲۰ گروه برگزار می شود و تیم های فرانسه، ایران، ایتالیا، آرژانتین، چین، برزیل، روسیه، لهستان، صربستان، آمریکا، آلمان و ژاپن ۱۲ تیم اصلی و ثابت برای هفت سال در گروه مردان لیگ ملت های والیبال هستند و تیم های استرالیا، کره جنوبی، کانادا و بلغارستان در سال ۲۰۱۸ سهمیه به دست آوردند.

مرحله مقدماتی این رقابت ها از چهارم خردادماه شروع می شود و تا سوم تیرماه ادامه خواهد داشت که برنامه کامل آن به شرح زیر است:

هفته نخست: چهارم تا ششم خرداد

گروه یک: فرانسه، ژاپن، استرالیا و ایران
جمعه چهارم خرداد ماه: استرالیا – ژاپن و فرانسه – ایران
شنبه پنجم خرداد ماه: استرالیا – ایران و فرانسه – ژاپن
یکشنبه ششم خرداد ماه: ایران – ژاپن و فرانسه – استرالیا

گروه دوم: چین، آمریکا، آرژانتین و بلغارستان
جمعه چهارم خرداد ماه: آرژانتین – آمریکا و چین – بلغارستان
شنبه پنجم خرداد ماه: بلغارستان – آمریکا و چین – آرژانتین
یکشنبه ششم خرداد ماه: بلغارستان – آرژانتین و چین – آمریکا

گروه سوم: لهستان، کانادا، روسیه و کره جنوبی
جمعه چهارم خرداد ماه: لهستان – کره و روسیه – کانادا
شنبه پنجم خرداد ماه: لهستان – روسیه و کانادا – کره
یکشنبه ششم خرداد ماه: لهستان – کانادا و کره – روسیه

پیشنهاد ویژه :   استان چهار مهال و بختیاری : همه شگفتی‌سازهای جام‌های جهانی/ ۲۰۱۸ نوبت ایران است

گروه چهارم: صربستان، ایتالیا، آلمان و برزیل
جمعه چهارم خرداد ماه: آلمان – ایتالیا و صربستان – برزیل
شنبه پنجم خرداد ماه: ایتالیا – برزیل و آلمان – صربستان
یکشنبه ششم خرداد ماه: برزیل – آلمان و ایتالیا – صربستان

هفته دوم: ۱۱ تا ۱۳ خرداد

گروه پنجم: بلغارستان، صربستان، روسیه و استرالیا
جمعه یازدهم خرداد ماه: استرالیا – روسیه و بلغارستان – صربستان
شنبه دوازدهم خرداد ماه: روسیه – صربستان و بلغارستان – استرالیا
یکشنبه سیزدهم خرداد ماه: صربستان – استرالیا و بلغارستان – روسیه

گروه ششم: برزیل، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی
جمعه یازدهم خرداد ماه: ژاپن – آمریکا و برزیل – کره
شنبه دوازدهم خرداد ماه: برزیل – ژاپن و کره – آمریکا
یکشنبه سیزدهم خرداد ماه: برزیل – آمریکا و کره – ژاپن

گروه هفتم: آرژانتین، کانادا، ایتالیا و ایران
جمعه یازدهم خرداد ماه: کانادا – ایتالیا و آرژانتین – ایران
شنبه دوازدهم خرداد ماه: ایران – ایتالیا و آرژانتین – کانادا
یکشنبه سیزدهم خرداد ماه: ایران – کانادا و آرژانتین – ایتالیا

گروه هشتم: لهستان، آلمان، چین و فرانسه
جمعه یازدهم خرداد ماه: لهستان – فرانسه و چین – آلمان
شنبه دوازدهم خرداد ماه:لهستان – چین و آلمان – فرانسه
یکشنبه سیزدهم خرداد ماه: لهستان – آلمان و فرانسه – چین

هفته سوم: ۱۸ تا ۲۰ خرداد

گروه نهم: کانادا، آمریکا، آلمان و استرالیا
جمعه ۱۸ خرداد ماه: آلمان – آمریکا و کانادا – استرالیا
شنبه ۱۹ خرداد ماه: آمریکا – استرالیا و کانادا – آلمان
یکشنبه ۲۰ خرداد ماه: استرالیا – آلمان و کانادا – آمریکا

پیشنهاد ویژه :   ورزشی : سلطانی‌فر: با یک پست کلیدی از ظرفیت کیومرث هاشمی در وزارت ورزش استفاده می‌کنیم - اخبار شمس آباد

گروه دهم: ژاپن، لهستان، ایتالیا و بلغارستان
جمعه ۱۸ خرداد ماه: ایتالیا – لهستان و ژاپن – بلغارستان
شنبه ۱۹ خرداد ماه: ایتالیا – بلغارستان و ژاپن – لهستان
یکشنبه ۲۰ خرداد ماه: بلغارستان – لهستان و ژاپن – ایتالیا

گروه یازدهم: روسیه، چین، ایران و برزیل
جمعه ۱۸ خرداد ماه: چین – ایران و روسیه – برزیل
شنبه ۱۹ خرداد ماه: ایران – برزیل و روسیه – چین
یکشنبه ۲۰ خرداد ماه: چین – برزیل و روسیه – ایران

گروه دوازدهم: فرانسه، صربستان، آرژانتین و کره جنوبی
جمعه ۱۸ خرداد ماه: آرژانتین – صربستان و فرانسه – کره
شنبه ۱۹ خرداد ماه: کره – صربستان و فرانسه – آرژانتین
یکشنبه ۲۰ خرداد ماه: کره – آرژانتین و فرانسه – صربستان

هفته چهارم: ۲۵ تا ۲۷ خرداد

گروه سیزدهم: کره جنوبی، ایتالیا، چین و استرالیا
جمعه ۲۵ خردادماه: چین – ایتالیا و کره – استرالیا
شنبه ۲۶ خردادماه: استرالیا – چین و کره – ایتالیا
یکشنبه ۲۷ خردادماه: ایتالیا – استرالیا و کره – چین

گروه چهاردهم: آلمان، روسیه، آرژانتین و ژاپن
جمعه ۲۵ خردادماه: آلمان – ژاپن و روسیه – آرژانتین
شنبه ۲۶ خردادماه: آلمان – آرژانتین و روسیه – ژاپن
یکشنبه ۲۷ خردادماه: آرژانتین – ژاپن و آلمان – روسیه

گروه پانزدهم: آمریکا، صربستان ، لهستان و ایران
جمعه ۲۵ خردادماه: لهستان – صربستان و آمریکا – ایران
شنبه ۲۶ خردادماه: ایران – صربستان و آمریکا – لهستان
یکشنبه ۲۷ خردادماه: لهستان – ایران و آمریکا – صربستان

گروه شانزدهم: بلغارستان، برزیل، کانادا و فرانسه

جمعه ۲۵ خردادماه: کانادا – برزیل و بلغارستان – فرانسه

پیشنهاد ویژه :   ورزشی : علی کریمی: روی بی‌رحم فوتبال را دیدیم؛ نتیجه را باختیم اما بازی را بردیم - اخبار شمس آباد

شنبه ۲۶ خردادماه: فرانسه – برزیل و بلغارستان – کانادا

یکشنبه ۲۷ خردادماه: فرانسه – کانادا و بلغارستان – برزیل

هفته پنجم: اول تا سوم تیرماه

گروه هفدهم: استرالیا، برزیل، لهستان و آرژانتین
جمعه اول تیر ماه: استرالیا – برزیل و لهستان – آرژانتین
شنبه دوم تیر ماه: استرالیا – آرژانتین و برزیل – لهستان
یکشنبه سوم تیر ماه: برزیل – آرژانتین و استرالیا – لهستان

گروه هیجدهم: چین، صربستان، کانادا و ژاپن
جمعه اول تیر ماه: چین – صربستان و کانادا – ژاپن
شنبه دوم تیر ماه: ژاپن – صربستان و چین – کانادا
یکشنبه سوم تیر ماه: ژاپن – کانادا و چین – صربستان

گروه نوزدهم: ایران، آلمان، بلغارستان و کره جنوبی
جمعه اول تیرماه: بلغارستان – آلمان و ایران – کره
شنبه دوم تیرماه: آلمان – کره و ایران – بلغارستان
یکشنبه سوم تیرماه: بلغارستان – کره و ایران – آلمان

گروه بیستم: ایتالیا، فرانسه، آمریکا و روسیه
جمعه اول تیر ماه: آمریکا – فرانسه و ایتالیا – روسیه
شنبه دوم تیر ماه: آمریکا – روسیه و ایتالیا – فرانسه
یکشنبه سوم تیر ماه: فرانسه – روسیه و ایتالیا – آمریکا

نتایج تمامی دیدارهای دور مقدماتی لیگ ملت های والیبال در یک جدول ثبت می شود و در پایان پنج تیم برتر دور مقدماتی به مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال صعود می کنند که به همراه تیم فرانسه شش تیم مرحله نهایی این رقابت ها خواهند بود.

مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال سال ۲۰۱۸ در گروه مردان از ۱۳ تا ۱۷ تیرماه در شهر «لیل» فرانسه برگزار می شود.

انتهای پیام/

کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :