به گزارش تابناک شهرکرد، علی کاظمی باباحیدری افزود: در این جلسه که
به ریاست دکتر علی لاریجانی تشکیل شد مواد ١٢،١۴،١۵،١۶ با پیشنهادات اصلاحی
و حذف جزء و سخنان موافقین و برخلاف طلبین به تصویب رسید و ماده های ،١٧ ،
١٨،١٣ به خاطر ایراد ها ی وارد از طرف نمایندگان جهت رفع آنها به کمیسیون
برگشت داد شد.
وی گفت:در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه ادامه بررسی
تبصره های بودجه پیشنهادی سال ١٣٩۶ انجام شد و بر این اساس تبصره های ٢، ٣،
۴ و ۵ مطرح که تبصر ه های ٢ و٣ با اصلاحاتی تصویب شد و بند های ب ، ج و د
تبصره ۴ حذف و بند الف به تصویب رسید.
وی گفت: در مورد تبصره ۵ نیز مقرر
شد جمهوری جدول کاملی از وضعیت اوراقی که در سال های گذشته انتشار داده شده
تهیه کند و به کمیسیون ارایه شود تابر این اساس در کمیسیون تصمیم گیری شود.
به گفته وی، در جلسه بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی نیز مواد دیگری از برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفت.
کاظمی
یادآور شد: مواد ٢٠، ٢٣ و ٢٣ با پیشنهادات اصلاحی و حذف جزء و سخنان
موافقین و برخلاف طلبین به تصویب رسید و ماده های ١٩و ٢٢ به خاطر ایراد ها ی
وارد از طرف نمایندگان جهت رفع آنها به کمیسیون برگشت داد شد و همچنین
ماده ٢١ نیز حذف گردید.
وی افزود: بر اساس ماده تصویبی ٢٠ بانک مرکزی
موظف است تا انتهای سال اول برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز ، امکان
دریافت الکترونیکی و بر خط استعلام های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات
یاپذیرش تعهدات از مراجع ذی ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی ، بدهی مالیاتی و
نظایر آن را برای بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی فراهم کند.
برنامه توسعه ششم کشور از سوی جمهوری برای تصویب به مجلس شورای
اسلامی تقدیم شد و مجلس شورای اسلامی بررسی این برنامه را در سه نوبت کاری
دستورکار خود قرار داده است.
پیشنهاد ویژه :   استان چهار مهال و بختیاری : موانع پژوهش‌های کاربردی در چهارمحال و بختیاری و راهکارهای حل آن

این خبر را به اشتراک بگذارید :