به گزارش خبرنگار پارلمانی شمس آباد، متن کامل تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق اصناف منتشر شد.متن کامل این تفاهم به شرح زیر است:

پیش نویس تفاهـم نامه همکاری میان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و اتاق اصناف ایران

با توجه به موضوع و هدف تشکیل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (از این پس مرکز) دایر بر فراهم آوردن زمینه های لازم جهت کارشناسی هر چه بهتر قوانین، پشتیبانی علمی و پژوهشی متناسب با وظایف مجلس شورای اسلامی و بهره برداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانونگذاری؛

با لحاظ موضوع و هدف تشکیل اتاق اصناف ایران (از این پس اتاق) دایر بر تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم ‌گیری و مدیریت مسائل ‌صنفی؛

با در نظر بردن وظایف مرکز به ویژه ارائه نظرات کارشناسی در مورد تمام لوایح و طرح ها؛ گردآوری و بررسی نظرات نهادها و افکار عمومی؛ پژوهش در حسن اجرای قوانین و رفع موانع و مشکلات؛ و تأمین نیازهای اطلاعاتی و برقراری نظام اطلاع رسانی؛

با عنایت به وظایف اتاق به ویژه شناسایی مشکلات و موانع توسعه و ارتقای فعالیت های صنفی و همکاری جهت رفع این موانع؛ و اظهارنظر و ارایه پیشنهاد در خصوص تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به اصناف یا نوین سازی اصناف؛

نظر به اینکه همکاری متقابل مرکز و اتاق، منافع هر دو را در تحقق بهینه موضوع، هدف و وظایف یکدیگر ارتقاء می‌دهد:

ماده اول: هدف

این تفاهم نامه با هدف همکاری و اسان ارتباط میان طرفین در حوزه مقررات و قانونگذاری مربوط به اصناف به ویژه در ارتباط با بهبود حلقه های زنجیره فرآیند توسعه اقتصادی (تولید، توزیع، مبادله و مصرف)؛ افزایش توان رقابتی؛ رفع نقاط ضعف و بهبود محیط کسب و کار؛ تعیین حدود بهینه دخالت دولت در بخش خصوصی و نحوه تأمین مالی نهادهای متولی بخش خصوصی منعقد می شود؛

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - مراسم وزن‌کشی برگزار شد/ مشخص شدن ترکیب نهایی تیم‌ها

ماده دوم: موضوع

موضوع این تفاهم نامه با لحاظ هدف آن، شامل اجرای پروژه های تحقیقاتی و کاربردی مورد نیاز طرفین؛ تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه اصناف در قالب دوره های مشترک؛ برقراری همایش ها، کارگاه های آموزشی و تبادل تجربه و دوره های آموزشی تخصصی؛ راه اندازی، تکمیل و تجهیز مراکز یا کمیسیون های آموزشی و پژوهشی مشترک؛ تدوین و تالیف اسناد و مدارک علمی و تجربی مشترک؛ مطالعه تطبیقی در موضوع اصناف؛ هدایت و پشتیبانی از مطالعات، پژوهش ها، بررسی ها، گردآوری ها، نقد های انجام شده، تحقیقات مربوط به نحوه اجرای قوانین، راه های رفع موانع و مشکلات آنها؛ تبادل اطلاعات؛ انعقاد جلسات مشترک دوره‌ای و فوق العاده؛ بهره مندی متقابل از امکانات، توانائی ها، ظرفیت ها و استعدادهای هر طرف، توانمندسازی طرف مقابل و یا هر موضوع دیگری که کتباً مورد توافق قرار گیرد، منعقد می شود؛

ماده سوم: وظایف مرکز

۱ – مرکز در امور مرتبط با اصناف یا در صورت ضرورت و متناسب با هدف و موضوع تفاهم نامه، از جمله تأسیس میز تخصصی اصناف، از نماینده اتاق جهت حضور در جلسات بررسی تمامی طرح ها و لوایح در مرکز دعوت به عمل می‌آورد.

۲ – مرکز به درخواست اتاق اصناف در امور مرتبط با امور اصناف یا در حد ضرورت، نتایج مربوط به مطالعات، پژوهش ها، بررسی ها، گردآوری ها، نقد های انجام شده، تحقیقات مربوط به نحوه اجرای قوانین و راه های رفع موانع و مشکلات آنها و آمارهای مرتبط با اصناف را در اختیار اتاق قرار دهد.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : رشد ۷درصدی رای روستاها/ سرعت اخذ رای نسبت به دوره قبل افزایش داشت

-۳مرکز در امور مرتبط با اصناف یا در صورت ضرورت می تواند، از مستخدمین واجد شرایط علمی و تجربی اتاق، با معرفی رییس اتاق، به عنوان محقق مرکز پژوهش ها در هر مطالعه، پژوهش، بررسی، گردآوری، نقد، تحقیق مرتبط با اصناف استفاده نماید.

– ۴مرکز در امور مرتبط با اصناف یا قبل از ارائه نظریه خود می تواند، در خصوص هر طرح و لایحه مرتبط با اصناف، داده های ارسالی اتاق را ملحوظ داشته و یا نظر اتاق را در آن خصوص جویا شود.

ماده چهارم: وظایف اتاق

۱ – اتاق، به صورت ماهیانه و در قالب گزارشی مستند، مرکز را از مهمترین موضوعات مورد اهتمام اصناف سراسر کشور آنچنان که به اتاق منعکس شده است مطلع می نماید؛

۲ – اتاق، نظر کارشناسی خود در خصوص تمامی موارد مرتبط با اصناف که از سوی مرکز منعکس شده است، در اسرع وقت در اختیار مرکز قرار می دهد؛

۳ – اتاق، مرکز را از تمامی راهبردها و خط مشیء های اتخاذ شده در خصوص اصناف فارغ از مرجع ابلاغ کننده (اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا هر نهاد اجرایی دیگر)، مطلع می نماید؛

۴ – اتاق، در تمامی تصمیمات آتی خود و مراجع تحت صلاحیت، داده های ارسالی مرکز را ملحوظ داشته و یا نظر مرکز را جویا می شود و در مورد تصمیمات، قوانین و مقررات سابق نیز، به نحو مقتضی از جمله تهیه پیش نویس قوانین یا آیین نامه ها، زمینه اجرایی شدن آن داده ها را فراهم می نماید؛

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : ۳۰۰ مورد فعالیت‌های بانوان در کشور شناسایی شد/ وزارت کشور از سمن‌های زنان متکفل می‌کند

ماده پنجم: شرایط تفاهم نامه

۱ – این تفاهم نامه از زمان امضاء، مادامی که طرفین توافق کتبی مخالف ننمایند، اجرایی بوده و برای طرفین لازم الاتباع است؛

۲ – این تفاهم نامه، به هیچ وجه انحصاری ای

جاد نخواهد کرد و مانع اقدامات و فعالیت هایی دیگرطرفین شامل انعقاد قرارداد با هر نهاد یا سازمان دیگری که به نحوی با هدف و موضوع این تفاهم نامه همپوشانی دارد، نمی شود؛

۳ – مفاد این تفاهم نامه تنها در صورت توافق کتبی طرفین تغییر، اصلاح یا تکمیل می‌شود؛

ماده ششم: مقررات نهایی

۱ – طرفین با در اولویت قراردادن طرف دیگر، تمامی امکانات، توانائی ها، ظرفیت ها و استعداد خود را به کار خواهند برد تا میزان همکاری را برای نیل به هدف و موضوع این تفاهم نامه، ذیل موضوع، هدف و وظایف اختصاصی طرف مقابل، ارتقاء دهند؛

۲ – برای تحقق هدف و موضوع این تفاهم نامه، در هر مورد به پیشنهاد هر طرف، موافقت نامه ای برای همکاری منعقد خواهد شد؛

۳ – طرفین تمامی تعهداتی که به موجب این تفاهم نامه و یا موافقت نامه های بعدی بر عهده خواهند گرفت را با حسن نیت اجراء می نمایند؛

۴ – حقوق مادی و معنوی ناشی از تهیه گزارش‌ها و طرح‌های پژوهشی مشترک و بازنشر یا ارائه آن به هر نهاد دیگر، مطابق مفاد مندرج در قرارداد مربوط به تدوین همان گزارش و یا طرح با توجه به تعهدات مالی طرفین و توافقات فی‌مابین تعیین می‌شود.

انتهای پیام/

این خبر را به اشتراک بگذارید :