مهمترین وظیفه ی اجرا اسلامی، به کارگیری کارگزاران شایسته در دستگاه اجرا است معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی چهار محال و بختبدرد خوردن،مهمترین وظیفه ی اجرا اسلامی را رعایت تقوا و تقوا محوری در به کارگیریِ کارگزاران شایسته در دستگاه اجرا دانست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بروجن سلام، حجت‌الاسلام حسن بت شکن گفت: خدای سبحان، خطاب به رسول خدا(صلی الله علیه و آله) می ‌فرماید: «وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَهً لِلْعالَمینَ»، ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم و در تفسیر این آیه، از ابن عباس روایت شده است: «وجود مبارک پیامبر برای همه اعم از نیکوکار و بدکار، مؤمن و کافر رحمت است، برای مؤمن هم در دنیا و هم در آخرت رحمت است، ولی برای کافر فقط در دنیا رحمت است و بدین طریق که به برکت آن حضرت بلاهای عمومی که در امت های گذشته بوده مثل مسخ شدن و به زمین فرو رفتن، برداشته شده است.»

حجت‌الاسلام بت شکن افزود: کلمه «للعالمین» اجتماع مُحَلّی به الف و لام است و مقتضی عموم است، بنابراین پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) برای جهانیان رحمت است، چون دینی که آورده است قبول آن و عمل به آن موجب سعادت دنیا و آخرت است، حتی برای کسانی که اهل دنیا هستند و دین را قبول ندارند، نیز رحمت است برای  آثار مثبتی که پس از بعثت آن حضرت در جوامع بشری ایجاد شد، و اگر وضع زندگی مردم را که قبل از بعثت چسبیدند با وضع زندگی بعد از بعثت مقایسه کنیم این مطلب کاملاً روشن می‌ شود.

معاون فرهنگی، پژوهشی عمل کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختبدرد خوردن ادامه داد: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله همچون ابر باران ‌زایی است که برای هر  کس و هر جا می ‌بارد، و همچون خورشید است که به همه جا و همه کس نورافشانی می‌کند، اگر کسی از این نعمت و رحمت پروردگار استفاده نکند، تقصیر خودش است، مثل این ‌که صاحب نعمتی برای شخص گرسنه ‌ای غذا ببرد، ولی او نخورد، در اینجا غذا دهنده، مُنعم است اگر چه او با تقصیر خودش استفاده نکرده است و استفاده نکردن او از مقام مُنعم نمی‌ کاهد.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : آموزش تمیز کردن لپ تاپ به روش صحیح و بی‌خطر

وی با اشاره به اینکه عموم مردم، مرهون رحمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هستند، گفت: حضرت محمد (ص) نشر آیینی را به عهده گرفته است که سبب نجات همگان است، حال، اگر گروهی از آن استفاده کردند و گروهی نکردند این مربوط به خودشان است و تأثیری بر عمومی بودن رحمت نمی‌ گذارد، این درست به آن می ‌ماند که بیمارستان مجهزی برای درمان همه دردها با پزشکان حاذق و انواع داروها تأسیس کنند، و دی آن را به روی همه مردم بدون تفاوت بگشایند، آیا این وسیله رحمت برای همه افراد آن اجتماع نیست؟.

حجت‌الاسلام بت شکن با بیان اینکه نخستین و مهم ترین هدف اجرا اسلامی پیامبر (ص)، نجات بشریت از ظلمت به سوی نور است، افزود: قبل از اجرا اسلامی پیامبر، جامعه ی جاهل عرب در دام انواع فساد ها و تیرگی های اجتماعی مبهم بود و عدم امنیت و رفاه، جنگ های خونین قبیله ای، خرید و فروش زنان و زنده به گور کردن نوزادان دختر جزء خو و عادت همیشگی ساکنین شبه جزیره بود.

وی گفت: در این هنگام که خداوند منان، بشارت دهنده ی جهان، محمد بن عبد الله را مبعوث کرد تا از طریق تاسیس اجرا اسلامی، به راهنمایی انسان های دستگیر به سوی نور، جامه ی  عمل بپوشاند و راه و رسم زندگی مطلوب الهی را به آنان بنمایاند، در نگاه اسلام و قوانین سعادت آفرین آن، تنها راه نجات انسانیت از ظلم و ستمگران و هرگونه بدبختی های اجتماعی، پذیرش دین اسلام است که غیر آن هیچ دینی در نزد خدا پذیرفته نیست.

معاون فرهنگی عمل کل تبلیغات اسلامی افزود: پس از تبلیغ و ترویج دین اسلام و تاسیس مدینه ی  فاضله و تشکیل جامعه ی متدین و صالح، هدف دیگر اجرا پیامبر (ص) اجرای احکام، قوانین و مقررات اسلامی بود که آن حضرت با آوردن بهترین مقررات زندگی، تمام توانش را در پیاده کردن آن ها به کار برد، قضاوتش بر اساس ما انزل الله و امر و نهیش بر معیار وحی استوار بود.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - اخطار به بانک‌ها در روز کاهش سود سپرده ها!

حجت‌الاسلام بت شکن گفت: از دیدگاه پیامبر گرامی اسلام و قرآن، معیار فضیلت و برتری انسان ها، تقوا و پای بند بودن آنان به قوانین الهی است، که با عدالت محوری، اجرای عدالت به معنای صحیحش تحقق می گیرد و آن حضرت با دستور از جانب خدای هستی و انسان، ظرف مدت ۲۳ سال کوشید تا عدالت و انصاف را در کشور اسلامی به نحو تمام و کمال پیاده کند، به طوری که در جامعه اسلامی همه با هم برابر و برادرند و سفید و سیاه و زرد بر سرخ برتری ندارد و همه ی اقشار جامعه ی عصر آن حضرت بر اساس تقوا و امتیازات دینی از حقوق خوش بهره مند بودند.

وی افزود: دین (اسلام) مجموعه ای از عقاید، اخلاق و قوانین و مقرراتی است که برای عمل ی امور فردی و اجتماعی انسان ها و تامین سعادت دنیا و آخرت آنان تدوین شده است، اسلام یک نظام است و برای تنظیم حیات جامعه برنامه دارد، دست یابی به آرمان ها و اهداف عالی اجرا اسلامی زمانی ممکن است، که رهبر سیاسی اجرا از بالاترین شایستگی و تقوا برخوردار باشد، تا بتواند به مسئولیت سنگین و وظایف دستگاه اجرا اسلامی عمل نماید.

معاون فرهنگی عمل کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختبدرد خوردن ادامه داد: دستگاه اجرا و زمامداران آن، تقویت کننده ی روح ایمان و توسعه ی آن در جامعه اند، از ین رو، لازم است رهبر اجرا و کارگزاران دستگاه اجرا اسلامی دارای زهد، تقوا و پارسایی باشند، زیرا در این صورت بهتر می توانند به اجرای عدالت و قوانین شریعت بپردازند.

وی افزود: تقوا به سان فیلتری می ماند، که زمامداران اجرا را در برابر هوا های نفسانی نگه می دارد، بنابراین، مهمترین وظیفه ی اجرا اسلامی و اصلی ترین بایسته های زمامداران، رعایت تقوا و تقوا محوری در به کارگیری از کارگزاران شایسته در دستگاه اجرا است.

پیشنهاد ویژه :   استان چهار مهال و بختیاری : حضور آمریکا در افغانستان تروریسم را تقویت کرد

حجت‌الاسلام بت شکت گفت: اجرا اسلامی موظف است تا در اجرای قوانین و قواعد لازم از نیرو های دانشمند و فرهیخته استفاده نماید، تساوی رهبر و زمامداران در حقوق اجتماعی و برابر بودن آنان در برابر قانون، شایسته سالاری، تامین رفاه اجتماعی، سعی برای  پاسداری از فرهنگ اسلام و سنت های نبوی از جمله وظایفی هستند، که دستگاه اجرا اسلامی و کارگزاران آن باید بدان ها پای بند بوده و آن ها را عملی سازند.

وی افزود: با عنایت به مبنا و منشای حاکمیت قدرت در اندیشه ی سیاسی اسلام الهی، حضرت پیامبر از جانب خداوند دستور داشت تا با تاسیس دستگاه اجرا اسلامی، علاوه بر تامین اهداف مادی اجرا امنیت، یی بشر از بند ستمگران، رفاه و تامین اجتماعی  که مورد توجه اجرا های غیر دینی نیز هست، به تامین اهداف معنوی نیز بپردازد.

معاون فرهنگی عمل کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختبدرد خوردن بیان کرد: خیر و سعادت و جنبه های معنوی جامعه و بیدار سازی فطرت خدا خواهی بشر، مقوله هایی هستند که بعد اصلی هدف اجرا پیامبر اسلام را تشکیل می دهند و این اهداف با مصادیق جزئی تر، تحت عناوین نجات انسان ها از ظلمت و تاریکی ها و راهنمایی آن ها به سوی نور دین اسلام، اجرای قوانین عادلانه الهی، اجرای عدالت و تزکیه ی نفوس و تهذیب اخلاق، قابل مطالعه و تبیین است.

وی گفت: انتظار از مسلمانان جهان و حکام اسلامی این است، که با دقت و مطالعه ی سیره ی سیاسی نبوی (ص)، آن حضرت را الگو و اسوه ی خویش قرار دهند و در تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان های عالی مورد نظر اسلام سعی نمایند.   

این خبر را به اشتراک بگذارید :