فراخوان متقاضیان کشت گیاهان دارویی وصنعتی دراراضی ملی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرکردگفت: متقاضیان اجرای طرح های
گیاهان دارویی ، صنعتی،علاقمندان و متخصصین فعالیت درزمینه گیاهان دارویی و جنگل
کاری اقتصادی می توانندبا مراجعه به اداره
منابع طبیعی شهرستان شهرکرد درخواست های خود را پیگیری کنند.  فراخوان متقاضیان کشت گیاهان دارویی و صنعتی در اراضی ملی

بهنام صحرانشین افزود:در
همین راستا
، چهل هکتار از اراضی ملی این شهرستان زیرکشت انواع گیاهان
دارویی وصنعتی مانند آنغوزه، کرفس،موسیرو … قرارگرفت.


وی گفت: این
اقدام با همکاری ۱۵ نفر از مجریان طرح ها و بهره برداران منابع طبیعی در ۴۰ هکتار از
اراضی ملی بخش های مرکزی، فرخشهر و لاران انجام شده است
.صحرانشین افزود: با درخواست
متقاضیان طرح های کشت گیاهان دارویی در این شهرستان، ۱۴هکتار از اراضی ملی بر اساس
قراردادهای مشارکت مردمی و احاله مدیریت منابع طبیعی موضوع ماده ۳ قانون حفاظت و
بهره برداری از جنگل ها و مراتع در اختیار آنان قرار گرفت
.
صحرانشین گفت: ۱۰۰هکتار
نیز در قالب ۱۸ مورد پرونده در اداره کل منابع طبیعی استان در دست اقدام و ۳۰۰
هکتار هم در قالب ۳۰ پرونده در شهرستان شهرکرد در حال آماده سازی است.

پیشنهاد ویژه :   بین الملل : برگزاری همایش علمی و تخصصی «تبیین گفتمان مقاومت و استکبار ستیزی»این خبر را به اشتراک بگذارید :