اول گوش دهیم ،گوش دادن به کودکان وجوانان اولین قدم برای همدستی به آنهاست تا سالم و ایمن رشد کنندشعاری که برای بزرگداشت این روز در سطح جهانی انتخاب شده به نقش خانواده ها و جامعه در موفقیت هر برنامه مبارزه با مواد مخدر تاکید دارد و اینکه خانواده ها و عموم اقشار جامعه و سیاستگذاران سعی کنند پای حرف کودکان وجوانان بنشینند تا مشکلات آنها را بخوبی دریابند و قبل از اینکه افراد دچار بحران شده و بسوی مواد مخدر حرکت کنند، زندگی سالم و ایمن را با تدابیر ایجابی مختلف برای آنها فراهم سازند.

به گزارش پایگاه شمس آباد ، متن یادداشت به مناسبت پنجم تیرماه سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با شعار: «اول گوش دهیم ،گوش دادن به کودکان وجوانان اولین قدم برای همدستی به آنهاست تا سالم و ایمن رشد کنند» به شرح ذیل می باشد:

روز گذشته همزمان با عید سعید فطر، ۲۶ ژوئن بود روز جهانی مبارزه با مواد مخدر از همین رو سازمان ملل از همه کشورها خواست که به تعهدات خود در قبال مبارزه با مواد مخدر عمل کنند. دبیر کل سازمان ملل در پیامی که بدین مناسبت صادر کرد تاکید نمود که پیشگیری بهتر از هر راهکار دیگری است فلذا باید دولتهای مختلف به سمتی حرکت کنند که انسانها خود به سوی مواد مخدر گرایش پیدا نکنند و از آن دوری گزینند.

در همین ارتباط ، شعاری که برای بزرگداشت این روز در سطح جهانی انتخاب شده به نقش خانواده ها و جامعه در موفقیت هر برنامه مبارزه با مواد مخدر تاکید دارد و اینکه خانواده ها و عموم اقشار جامعه و سیاستگذاران سعی کنند پای حرف کودکان وجوانان بنشینند تا مشکلات آنها را بخوبی دریابند و قبل از اینکه افراد دچار بحران شده و بسوی مواد مخدر حرکت کنند، زندگی سالم و ایمن را با تدابیر ایجابی مختلف برای آنها فراهم سازند.

پیشنهاد ویژه :   استان چهار مهال و بختیاری : وجود بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال در کشور

شایان ذکر است که تجربه کشورهای مختلف در مبارزه با مواد مخدر از جمله جمهوری اسلامی ایران نشان داده که تا مشارکت اجتماعی گسترده در مبارزه با این پدیده شوم وجود نداشته باشد و علل و عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی گرایش افراد به حمل ونقل و یا مصرف مواد مخدر مرتفع نشود فقط با ابزارهای حقوقی و قانونی و احیانا تشدید مجازاتها نمی توان این بلای خانمانسوز را از جوامع مرتفع ساخت. در این راستا مشارکت اجتماعی و استعاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد رو باید مورد اهمام ویژه قرار گیرد.

البته مبارزه با باندهای سازمان یافته قاچاق مواد مخدر و تبهکاران ذیربط در همه کشورها جزو سیاستهای غیر قابل احتراز قرار دارد و در این بخش اغلب کشورها انعطاف خاصی را روا نمی دارند چرا که اگر کوچکترین اهمالی صورت گیرد جنایتکاران صدمات زیادی به امنیت و سلامت جامعه وارد می سازند.

خانواده بیشترین نقش را در مقابله با اعتیاد دارد باید اقدامات کنترلی برای دوری فرزندان از مصرف مواد مخدر در سطح وسیعی به خانواده ها آموزش داده شود.

شکی نیست که سلامت خانواده و به کارگیری روش ها و مهارتهای موثر فرزندپروری در بزرگ کردن سالم فرزندان نقشی اساسی دارد. درست است که عوامل ژنتیک، ذاتی و محیطی در شکل گیری ویژگیها و تکامل کودک نقش دارند اما فرایند های خانوادگی نیز حائز اهمیتی کلیدی در این راستا هستند.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شرایط پرداخت وام ۸۰ میلیونی ازدواج

پژوهش ها نشان داده است که فرزند پروری موثر یک عامل محافظ قدرتمند است . خانواده ها می توانند با تامین نیازهای اساسی، ایجاد فضای امن خانوادگی، راهنمایی، قانون گزاری مناسب ونظارت بر زندگی فرزندانشان آنان را از بسیاری رفتارهای مشکل ساز و پر خطر از جمله مصرف مواد و بزهکاری دور نگه دارند.

طی سالهای گذشته سطح زندگی کودکان و خانواده ها در اکثر نقاط جهان افزایش یافته، اما مشکلات رفتاری کودکان نیز بیشتر شده است. صاحبنظران مدلهای متعددی را در مورد نحوه شروع مصرف مواد در نوجوانان مورد بررسی قرار داده اند. در تمامی این مدلها عوامل خانوادگی و والدین نقشی بنیادی در تمام دوران کودکی و نوجوانی دارند، حال آنکه دوستان وهم سالان غالباً در دوره کوتاهی پیش از شروع مصرف مواد تاثیرگزار بوده اند.به عبارت دیگر اگر چه هم سالان نقش منفی مهمی در پیش دادن نو جوان به سوی مصرف مواد دارند، خانواده نقش مثبت محوری در جلوگیری از درگیری نوجوان با رفتارهای مشکل ساز از جمله مصرف مواد دارد .

همچنین باید در نظر داشت که والدین در انتخاب دوستان کودکان و نوجوانان هم موثرند. زمانی که نوجوانان رابطه خوبی با والدین خود دارند بیشتر احتمال دارد دوستانی را انتخاب کنند که آنان نیز تاثیر مطلوبی بر او بگذارند.

باید توجه داشت که همچنان که محیط و روابط خانوادگی مناسب می تواند یک عامل محافظ قوی محسوب گردد، برخی ویژگی های خانواده هم می تواند عامل یا عوامل خطری تاثیر گذار محسوب شود. برخورد نامناسب با رفتارهای فرزندان، مقررات خشن و بی ثبات و نبود موقعیت های یادگیری مهارت های اجتماعی می تواند به مشکلات اجتماعی، روانشناختی وتحصیلی درکودکان و نوجوانان بیانجامد. بطور کلی محیط آشفته و بی ساختار زندگی خانوادگی عامل خطر عمده ای برای مصرف مواد محسوب می شود. زمانی که رابطه پدر و مادر با فرزندان نشان دهنده حالتی از بی تفاوتی، ناامنی هیجانی و نبود مراقبت و پشتیبانی در سالهای اولیه زندگی باشد، فرزندان در نوجوانی در معرض خطر بیشتری برای افسردگی، اضطراب و مشکلات ارتباطی هستند. افسردگی دوران کودکی نیز با شروع  مصرف مواد در نوجوانی مرتبط است . در جامعه ما چنین حالتهایی در خانواده هایی که پدر وابستگی به الکل یا اعتیاد به تریاک دارد مکررا” دیده می شود. در چنین شرایطی علاوه بر خطر  عمومی تربیتی  ایجاد شده الگوبرداری از پدری که  مواد مصرف می کند خطر گرایش به سوء مصرف مواد را در فرزندان دوچندان می کند. در چنین خانواده هایی فرزندان بیشتر در معرض دعواهای خانوادگی، خشونت و سوء رفتار کلامی و بدنی هستند. خانواده هایی که درآنها والدین بخصوص پدر مصرف کننده الکل، تریاک یا سایر مواد باشد غالبا دچار انزوای فامیلی و اجتماعی می شوند چرا که دوست ندارند دیگران شاهد مشکلات آنها باشند. چنین انزوایی به گوشه گیری فرزندان و ضعف مهارت های اجتماعی آنان منجر می شود.

پیشنهاد ویژه :   استان چهار مهال و بختیاری : طرح های فرهنگی، آموزشی نماز در مناطق عشایری برگزار می‌شود

 

سعید قوامی

این خبر را به اشتراک بگذارید :