کارشناس مسائل سیاسی در چهار محال و بختیاری گفت: حقوق بشر از نظر آمریکائی ها یعنی نظامی که معتقد است هر تیمی که در مرز و عمل فایده مادی داشته باشد ارزشمند بوده و در غیر اینصورت بی ارزش است بنابراین تاجایی که مقدسات یا حقوق و یا حدود برای ان ها ارزشمند بوده که به منافع مالی لطمه ای نزند.

احمدرضا بسیج کارشناس مسائل سیاسی در چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار بام ایران خبر اظهار کرد: حقوق بشر ممکن است برخاسته از فطرت انسان باشد  که این حقوق را خداوند متعال تعیین کرده  و دوم مبنایی که مبتنی بر طبیعت انسان است نه  فطرت وی  و آن را بشر تعیین میکند.

وی اذعان داشت: حقوق بشری که ما مورد نظر داریم  و برای  ما تعبیه شده است حقوق بشری است  که  مبتنی بر فطرت انسان است  اما حقوق بشری که امریکا و جهان استکبار از آن نام می برند  مبتنی بر طبیعت و ضروری های انسانی است.

وی با اشاره به اینکه  تردید فکر و اندیشه آمریکا و جهان استکبار بر چند اصل استوار است  تصریح کرد:  اول انکه امریکایی ها و صهیونیسم  های دیگر مبنایی اندیشه ان ها این است که باید برای جهانی شدن  در خدمت یهودیت صهیونیسم باشد .

بسیج ادامه داد: دومین اصل فکر و اندیشه آمریکا و جهان استکبار  کاپیتالیسم است یعنی نظام سرمایه داری که به خودش حق می دهد به خاطر رسیدن به سرمایه و رسیدن به ثروت هرکاری را انجام دهد و سوم در واقع پرا گماتیسم  است یعنی نظامی که معتقد است هر تیمی که در مرز و عمل فایده مادی داشته باشد ارزشمند بوده و در غیر اینصورت بی ارزش است  بنابراین تاجایی که  مقدسات یا حقوق و یا حدود برای ان ها ارزشمند بوده که به  منافع مالی لطمه ای نزند.

پیشنهاد ویژه :   اجتماعی : شمس آباد - ۳۰درصد جوانان ۶کلانشهر زندگی مجردی دارند

وی با بیان اینکه مبنای اندیشه دیگر امپریالیسم است یعنی نظامی که برای توسعه اقتصاد و سیاست خودش  به هر قیمتی که شده از کشورهای  و از منابع انسان های دیگر  بهره ببرد اینها مبانی فکری و اندیشه ای حقوق بشر امریکایی است اذعان داشت:  بنابراین با توجه به اینها و اینکه ان ها چون معتقد هستند قیامتشان جلو جلو اماده است و فکری هم برای اخرت خود ندارند پس تعریف ان ها از حقوق بشر در واقع یعنی حقوق امریکایی هایی که دنیا مدار هستند.

بسیج خاطر نشان کرد: چیزی در آموزه های ان ها جز حقوق بشر محسوب می شود که به نفع نظام سرمایه داری آمریکا و نظام صهیونسمی می شود.

وی با بیان اینکه  ما  به راحتی اینهمه جنایت هایی که دارد انجام می شود را می بینیم عنوان کرد:  همه انسان هایی که کشته می شوند ،  کودکانی که زیر دست و پا له می شوند ،  امارهایی که صورت می گیرد ،  انسانی که از قحطی میمیرد و کسی از بیماری میمیرد برای حقوق بشر امریکایی هیچ مسئله ای نیست.

بسیج یاداور شد: آن ها به راحتی هواپیمای مسافر بری میزند،   ترور می کنند،  یک کشور را مورد هجوم خود قرار می دهد ،  بمب می اندازد ، از اسلحه شیمیایی استفاده می کند و به راحتی با قوانینی که چنگ ان ها است بر علیه هر کشوری که خواستند قطعنامه صادر می کند.

 

وی با بیان اینکه ما با قوانین حقوق بشر آمریکایی و جهان استکبار  صد درصد مخالف هستیم  اظهار کرد: همه اینهایی که از آن ها نام برده شد  به نفع نظام امریکا تمام می شود وما با این یعنی حقوق بشر امریکایی مخالف هستیم.

انتهای پیام/۵۳۰ب

 

پیشنهاد ویژه :   استان چهار مهال و بختیاری : شمس آباد - انفاق همراه با ایثار یکی از با ارزش ترین راه ها در راه رضایت پروردگار می باشد

این خبر را به اشتراک بگذارید :