امسال خودکفایی مددجویان کمیته امدادامام خمینی(ره) ۱۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مدیرکل کمیته امدادامام
خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری گفت: امسال تاکنون هزار و ۵۵۶ نفر ازافرادتحت پوشش،
ازکف پا چتر حمایتی این نهادخارج شده‌اند.  افزایش10درصدی خودکفایی مددجویان کمیته امداد

ملکپور افزود:افرادخارج شده ازحمایت این نهادبا اعطای
وام اشتغالزایی خودکفایی شدند.

ملک‌پورگفت:دوهزار و ۲۳۸ موردوام با اعتبار ۳۵تمایلیاردو ۷۰۸تمایلیون
و۱۸۳ هزار و ۷۴۳ ریال پرداخت شده است و ۵۲۲
نفراز افرادکف پا پوشش پشت نوبت وام هستند.وی افزود:شهرستان‌های اردل،کوهرنگ،کیارولردگان ازجمله
مناطق محروم استان هستندکه متاسفانه بالاترین ضریب محرومیت به شهرستان کوهرنگ
اختصاص دارد.ملک‌پور با اشاره به اینکه تعداد مددجویان کف پاپوشش این نهاد۳۰هزار
و۸۷۹نفر است، گفت:ازاین تعداد۲۵هزار و۲۹نفر کمک معیشت‌بگیر هستند.وی گفت:ازمجموع مددجویان کف پاپوشش امداداستان ۲۴هزار و ۲۴۱نفر
بالای ۵۰سال و شش هزار و۶۳۸نفر کف پا ۵۰ سال سن دارند .علی ملک‌پور گفت:هم اکنون۲۱ درصد مددکاران استان زن و ۷۹
درصدمرد هستند که شرایط مطلوبی را برای خدمت‌رسانی به جامعه هدف فراهم کرده و
میانگین نسبت مددجو به مددکار در استان ۳۶۰ خانوار است.وی گفت: امسال ۷۲۴مورد جهیزیه پرداخت شده که سه تمایلیارد و ۴۱۰
تمایلیون ریال از اعتبارات امداد و مابقی از اعتبارات حالتی و طرح کوثر بوده است و
در حال اکنون ۲۴۸ نفر پشت نوبت جهیزیه
هستند.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : گذری بر منش مهندس نخبه شهیدرضا کارگر برزی تله‌های انفجاری مهندس رضا بلای جان تکفیری‌ها بودوی افزود: در شهرستان‌های استان ۱۲۰ نفر از افراد کف پا پوشش
کمیته امداد، کف پا پوشش بیمه اجتماعی امداد بوده و ۲۱ نفر مستمری‌بگیر بیمه اجتماعی
هستند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :