به گزارش خبرنگار حوزه احزاب شمس آباد، کنگره جمعیت جوانان انقلاب اسلامی ۲۷ دی‌ماه سال جاری در کانون تهران برگزار شد که پس از انتخابات برای شورای مرکزی جدید ۱۵ عضو این شورا انتخاب شدند که به شرح زیر است:

۱- محمد جواد محمدى نورى ٣٢۶ راى

٢- مریم السادات موسوى نژاد ٢۵۴ راى

٣- بابک صدیقى ٢۵٠ راى

۴- محمد رضا یزدى ١٩۴ راى

۵- حسن صناعى ١٩٣ راى

۶- بیژن گودرزى ١٧۴ راى

٧- سید على بطحایى ١٧١ راى

٨- یوسف جلالى ١۶٢ راى

٩- سید جابر سجادى ١۵٩ راى

١٠- فرهاد باقرى ١۵٨ راى

١١- عباس علیپور ١۴۵ راى

١٢- حشمت الله علیپور ١۴٠ راى

١٣- على اصغر میرزایى ١٢۴ راى

١۴- مجید حسین زاده ١٢٠ راى

١۵- میر مهرداد میر سنجرى ١٠٠ راى

اعضاى على البدل شوراى مرکزى حزب:

١- نوید اردبیلى ۵١ راى

٢- مهران توکلى ٣٧ راى

٣- حسن قلیچ خانى ٣٣ راى

بازرسین:

١- مجید قبادى زیوه ٢٩٠ راى

٢- سعید جلیلیان ١٨۴ راى

پیشنهاد ویژه :   سرگرمی ، تفریحی : کشف خانواده‌ای از ویروس های ناشناخته در آب‌های اقیانوسی

٣- مجید دوشینه ١۴۴ راى

اعضاى على البدل بازرسین:

١- حسین خانى ٨١ راى

٢- حمید حاج على ۶٠ راى

انتهای پیام/

کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :