به گزارش شمس آباد، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی امور بندری و دریایی کشور، بر اساس وظایف ذاتی خود، با استناد به قانون “تسریع در  امر تخلیه و  بارگیری کشتی ها در بنادر کشور  مصوب ۹۵/۳/۴ مجلس و اصلاح آن در تاریخ  ۹۶/۱۱/۲۸ و سایر  قوانین بالا دستی در راستای شرکت به تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی، همچنین افزایش رقابت پذیری خدمات بندری و دریایی در منطقه و جهان، ارتقاء توان صادر کنندگان و کاهش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی، مبادرت به بازنگری و بهسازی سطح تعرفه های بندری و دریایی کرده است.
 

در بخش کشتی عمده تغییرات تعرفه ای در جهت کاهش هزینه و جذب خطوط کشتیرانی بزرگ به بنادر کشور است که کاهش هزینه توقف کشتی کنار اسکله به میزان ۱۰٫۵درصد در بنادر جنوبی کشور به منظور کاهش هزینه های مترتب بر کشتی، اعمال دو نرم برای عملیات تخلیه و بارگیری کشتی (به تعبیری دیگر ارائه تقلیل ۳۰ درصدی برای کشتی هایی که پس از تخلیه کالا در بنادر کشور که مبادرت به بارگیری کالاهای صادراتی و یا ترانزیتی می کنند) و نیز کاهش تعرفه خدمات تامین آب برای شناورهای ایرانی و خارجی حداکثر به میزان ۵۰ درصد در بنادر کشور به منظور تکمیل زنجیره خدمات و جذب شناورهای خارجی که منجر به ایجاد اشتغال در منطقه را شامل می شود.

پیشنهاد ویژه :   اقتصادی : شمس آباد - رشد غیر مولد

علاوه بر این تقلیل ۷۰ درصدی  به کشتی های رو-رو حامل کالای صادراتی، ترانزیتی و یا مسافر مشروط به عقد تفاهم نامه بوسیله شرکت های کشتیرانی، فورواردرها مبنی بر تردد منظم به بندر نوشهر از دیگر تغییرات تعرفه ای صورت گرفته در این بخش است.

 حذف هزینه لایروبی از مجموع هزینه های مترتب بر شناور سوخت رسان (در نتیجه کاهش هزینه های شناورهای سوخت رسان به میزان ۲۰ درصد جهت رونق عملیات سوخت رسانی درلنگرگاه داخلی و خارجی بنادر کشور) و نیز تا سقف ۸۰ درصد تقلیل در حقوق، عوارض و هزینه های مترتب بر شناورهای لاینر در بندر شهید بهشتی چابهار در صورت ایفای تعهدات قراردادی یا  تفاهم نامه در راستای رونق اقتصادی منطقه دیگر تغییرات تعرفه ای مدنظر در حوزه کشتی در بنادر کشور است.

تغییرات تعرفه ای در بخش کالاهای غیرکانتینری
عمد ه تغییرات تعرفه ای در بخش کالاهای غیرکانتینری در راستای کاهش ماندگاری کالا و افزایش بهره وری در بنادر صورت گرفته است. تقلیل تا سقف ۱۰درصد در هزینه های بندری شامل خنکاری و باربری با هدف تقویت توان رقابتی صادرکنندگان کالاهای فله خشک معدنی که ارزش آن ها در بازارهای جهانی پست است؛ نظیرسنگ آهک، سنگ گچ، سنگ آهن  پودر کلینکر و غیره یکی از این تغییرات است.

پیشنهاد ویژه :   سیاسی : شمس آباد - پذیرش شسکت آغاز حرکت است

همچنین طراحی و تدوین تعرفه های انبارداری برای مواد معدنی اعم از فله و یا غیرفله در بنادر کشور با هدف کاهش هزینه انبارداری برای واردکنندگان و صادرکنندگان کالای مذکور، کاهش مدت ماندگاری کالا و افزایش بهره وری بنادر با ایجاد تعرفه تصاعدی و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه اخذ هزینه ها در بنادر کشور دومین تغییری است که در این رابطه می توان به آن اشاره کرد.

تغییر بعدی ساماندهی وضعیت اخذ هزینه های نظارتی و صدور اسناد در بنادر حاکمیتی با تدوین تعرفه های مناسب و کاهش هزینه مذکور برای صاحبان کالاهایی است که در بنادر حاکمیتی فعالیت می کنند. علاوه بر موارد مذکور، با هدف افزایش ترانزیت کالاهای غیرکانتینری از بنادر کشور برای فورواردرهایی که بیش از ۷۵ هزار تن عملیات تخلیه و بارگیری در هر بندر داشته باشند تقلیل در خنکاری، باربری و انبارداری از ۵۰ تا ۷۰درصد و نیز تقلیل در هزینه زیر بنایی منطقه ویژه از ۵۵ تا ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.    

باید اعلام کرد در بخش کالاهای کانتینری عمده تغییرات تعرفه ای در راستای افزایش عملکرد کانتینری به خصوص صادرات، ترانزیت و ترانشیپ صورت گرفته است. طراحی و تدوین هزینه خدماتی که فاقد تعرفه در مجموعه تعرفه های سازمان می باشد، همانند تعرفه استافینگ و نیز کاهش میزان عملکرد (MOVE) کانتینرها ترانشیپ داخلی برای اعمال تقلیل از پنج به چهار هزار  MOVE  در راستای توسعه عملکرد ترانشیپ داخلی و حمل مستقیم کانتینر به بنادر کشور دو تغییر تعرفه ای صورت گرفته در بخش کانتینری است.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - سرنوشت یارانه ها در سال ۹۶ چه خواهد شد؟

همچنین با هدف افزایش ترانزیت کالاهای کانتینری از بنادر کشور برای فورواردرهایی که بیش از ۲۰ هزار TEUعملیات تخلیه و بارگیری در هر بندر داشته باشند، تقلیل در هزینه انبارداری کانتینر تا سقف ۶۵ درصد و نیز تقلیل در هزینه زیربنایی منطقه ویژه  تا سقف ۱۰۰درصد در نظر گرفته شده است.

علاوه بر موارد عنوان شده، با هدف افزایش حمل کالاهای فله خشک بوسیله کانتینرهای روباز (OPEN TOP)، کانتینرهای حاوی کالاهای صادراتی فله معدنی مشمول تخفیفاتی شامل تقلیل در THC به میزان ۴۸درصد، تقلیل در تعرفه انبارداری به میزان ۶۲درصد و تقلیل در هزینه عملیات محوطه های اختصاصی به میزان ۳۰درصد می شوند.

تقلیل در هزینه خدمات عمومی و زیر بنایی منطقه ویژه  به کالاهای حمل  شده بوسیله ریل به میزان ۵۰ درصد و نیز افزایش معافیت انبارداری کانتینرهای حمل شده بوسیله ریل از پنج به ۱۰ روز با هدف افزایش حمل کانتینر از طریق ریل مشوق های در نظر گرفته شده در این بخش هستند.

کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :