رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری گفت: کلیدی‌ترین وظیفه جهاد
دانشگاهی در جامعه کشف مسئله و پس از آن، حل مسئله است

.

وحید خلیلی در گفت و گو با خبرنگار شمس آباد – منطقه چهارمحال و بختیاری
– اظهار کرد: جهاد دانشگاهی دارای معاونت‌های فرهنگی‌، آموزشی، پژوهشی و شعبه
اشتغال است که از همه ظرفیت‌های موجود برای هرچه بهتر اجرایی شدن طرحهای خویش
استفاده خواهد کرد

.

وی افزود: کلیدی‌ترین وظیفه جهاد دانشگاهی در جامعه کشف مسئله و پس از
آن، حل مسئله است

.

خلیلی با بیان اینکه در حال اکنون آب و ایجاد شغل دو مسئله اصلی استان
هستند، تصریح کرد: طرح الگوی نوین مشاغل خانگی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه
اجتماعی، به هشت استان کشور از جمله جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری واگذار شده
است

.

وی اولین قدم در مسیر اشتغالزایی را ایجاد فرصت‌های شغلی و آماده سازی
افراد برای تبدیل این فرصت‌ها به شغل دانست و عنوان کرد: در واقع از هر ظرفیتی حتی
ظرفیت‌های نهفته برای ایجاد فرصت‌های شغلی باید استفاده کرد

.

خلیلی ادامه داد: اشتغال مسیرهای متفاوتی را طی می‌کند و می‌تواند
منجر به رشد و تولید شود و جهاد دانشگاهی به سبک جهادی فعالیت می‌کند و معتقد است
تنها ارائه تسهیلات برای ایجاد اشتغال کافی نیست بلکه آموزش، برندسازی، اتصال به
بازار و تبلیغات نیز از مواردی هستند که باید به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرند

.

وی از آغاز اجرای پروژه اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب‌های
زیرزمینی خبر داد و گفت: خشکسالی نیز یکی از مسائل استان است که فرهنگ‌سازی و
اطلاع رسانی برای سازگاری با آن نمونه‌ای از مدد به حل مسئله است و جهاددانشگاهی
استان آن را دنبال می‌کند

.

خلیلی تاکید کرد: طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب و داناب نیز از سوی
شرکت آب منطقه‌ای استان به جهاد دانشگاهی واگذار شده است و جهاد دانشگاهی قرار است
به اقشار مختلف اعم از دانش‌آموزان، دانشگاهیان، کشاورزان و… اطلاع رسانی کند

.

وی با بیان اینکه تغییر اقلیم پدیده‌ای طبیعی است و اکنون در استان با
آن روبرو هستیم، بیان کرد: لازم است همگان برای سازگاری با خشکسالی احساس وظیفه
کنند

.

خلیلی خاطرنشان کرد: هم اندیشی سازگاری با خشکسالی و مدیریت مصرف آب
با حضور بهره‌برداران شهرستان‌های فارسان و شهرکرد و برخی از مسئولان استان و
شهرستان فارسان در شهرستان‌های فارسان و شهرکرد برگزار شد و بزودی در مابقی
شهرستان‌های استان نیز برگزار خواهد شد

.

وی گفت: این هم‌اندیشی‌ها با همکاری شرکت آب منطقه‌ای، سازمان جهاد
کشاوررزی و جهاد دانشگاهی استان برگزار شد و مسئولان هواشناسی و جهاد کشاورزی و آب
منطقه‌ای در هر شهرستان شرایط موجود را برای کشاورزان توضیح دادند تا در همین
راستا و با مدد همگان صرفه‌جویی لازم درمصرف آب صورت گیرد و کشاورزان نیز با
مسئولان تبادل نظر داشتند و سوالات خود را مطرح کردند

.


پیشنهاد ویژه :   استان چهار مهال و بختیاری : شیوع التهاب روده در جوانان/بیماری که دیر تشخیص داده می شود